Dự án:Khu công nghiệp Việt Hương

Hạng mục: Hệ thống nước nóng trung tâm

Dự án khu công nghiệp Việt Hương Siêu Phong