Hội thảo: Wilo – Ứng dụng và giải pháp trong phân khúc tòa nhà đô thị

Hội thảo: Wilo – Ứng dụng và giải pháp trong phân khúc tòa nhà đô thị
Thời gian: Ngày 28/09/2019
Địa điểm: Khách sạn New World