1. Máy Bơm Nước Pentax thương hiệu máy bơm chất lượng đến từ Ý

Máy bơm nước Pentax là thương hiệu máy bơm nổi tiếng từ Ý được thành lập từ 1990. Với mong muốn sản xuất ra những dòng máy bơm tốt nhất, mang lại hiệu quả cao cho khách hàng.

Pentax có hơn 25 năm kinh nghiệm trên thị trường quốc tế trong ngành sản xuất máy bơm. Pentax luôn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng với cách tiếp cận chuyên nghiệp và tinh thần luôn luôn đổi mới.

2. Các dòng sản phẩm máy bơm nước Pentax có đang có trên thị trường Việt Nam

3. Hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm máy bơm Pentax

STT Tên Sản Phẩm Hình Ảnh Thông Số Kỹ Thuật Giá
MÁY BƠM CHÌM
1 Máy bơm chìm Pentax DP 40G Máy bơm chìm Pentax DP 40G – Mã: DP 40G
– Công Suất: 200W
– Cột Áp: 5.7 – 2.5m
– Lưu Lượng: 1.2 – 4.8m³/h
4,600,000 VNĐ
2 Máy bơm chìm Pentax DP 60G Máy bơm chìm Pentax DP 60G – Mã: DP 60G

– Công Suất: 400W

– Cột Áp: 8.1 – 2.6m

– Lưu Lượng: 1.2 – 7.2m³/h

5,400,000 VNĐ
3 Máy bơm chìm Pentax DP 80G Máy bơm chìm Pentax DP 8G – Mã: DP 80G

– Công Suất: 800W

– Cột Áp: 9.1 – 4.0m

– Lưu Lượng: 3.0 – 12 m³/h

6,400,000 VNĐ
4 Máy bơm chìm Pentax DP 100G Máy bơm chìm Pentax DP 100G – Mã: DP 100G

– Công Suất: 1050W

– Cột Áp: 12.2 – 4.5m

– Lưu Lượng: 3.0 – 15m³/h

6,600,000 VNĐ
5 Máy bơm chìm Pentax DG 80G Máy bơm chìm Pentax DG 80G – Mã: DG 80G

– Công Suất: 1050W

– Cột Áp: 7.4 – 3.7m

– Lưu Lượng: 3 – 15m³/h

7,270,000 VNĐ
6 Máy bơm chìm Pentax DG 100G Máy bơm chìm Pentax DG 100G – Mã: DG 100G

– Công Suất: 1350W

– Cột Áp: 9.4 – 5.7m

– Lưu Lượng: 3.0 – 18m³/h

7,770,000 VNĐ
7 Máy bơm chìm Pentax DGT 80 Máy bơm chìm Pentax DGT 80 – Mã: DGT 80

– Công Suất: 1050W

– Cột Áp: 7.4 – 3.7m

– Lưu Lượng: 3 – 15m³/h

7,500,000 VNĐ
8 Máy bơm chìm Pentax DGT 100 Máy bơm chìm Pentax DGT 100 – Mã: DGT 100

– Công Suất:

– Cột Áp: 9.4 – 5.7m

– Lưu Lượng: 3 – 18m³/h

7,900,000 VNĐ
9 Máy bơm chìm Pentax DX 80G Máy bơm chìm Pentax DX 80G – Mã: DX 80G

– Công Suất: 1050W

– Cột Áp: 6.3 – 3.5m

– Lưu Lượng: 3 – 12m³/h

7,900,000 VNĐ
10 Máy bơm chìm Pentax DX 100G Máy bơm chìm Pentax DX 100G – Mã: DX 100G

– Công Suất: 1350W

– Cột Áp: 9 – 3.5m

– Lưu Lượng: 3 – 18m³/h

8,200,000 VNĐ
11 Máy bơm chìm Pentax DXT 80 Máy bơm chìm Pentax DXT 80 – Mã: DXT 80

– Công Suất: 1050W

– Cột Áp: 6.3 – 3.5m

– Lưu Lượng: 3 – 12m³/h

8,200,000 VNĐ
12 Máy bơm chìm Pentax DXT 100 Máy bơm chìm Pentax DXT 100 – Mã: DXT 100

– Công Suất: 1350W

– Cột Áp: 9 – 3.5m

– Lưu Lượng: 3 – 18m³/h

8,350,000 VNĐ
13 Máy bơm chìm Pentax DH 80G Máy bơm chìm Pentax DH 80G – Mã: DH 80G

– Công Suất: 980W

– Cột Áp: 3 – 15m

– Lưu Lượng: 4 – 15m³/h

7,940,000 VNĐ
14 Máy bơm chìm Pentax DH 100G Máy bơm chìm Pentax DH 100G – Mã: DH 100G

– Công Suất: 1370W

– Cột Áp: 18.5 – 4.4m

– Lưu Lượng: 3 – 18m³/h

8,210,000 VNĐ
15 Máy bơm chìm Pentax DHT 100 Máy bơm chìm Pentax DHT 100 – Mã: DHT 100

– Công Suất: 1370W

– Cột Áp: 18.5 – 4.4m

– Lưu Lượng: 3 – 18m³/h

8,300,000 VNĐ
16 Máy bơm chìm Pentax DMT 160 Máy bơm chìm Pentax DMT 160 – Mã: DMT 160

– Công Suất: 1.5 HP

– Cột Áp: 15.3 – 3.8m

– Lưu Lượng: 6 – 54m³/h

20,140,000 VNĐ
17 Máy bơm chìm Pentax DMT 210 Máy bơm chìm Pentax DMT 210 – Mã: DMT 210

– Công Suất: 2 HP

– Cột Áp: 20.9 – 3.2m

– Lưu Lượng: 6 – 54m³/h

20,700,000 VNĐ
18 Máy bơm chìm Pentax DMT 310 Máy bơm chìm Pentax DMT 310 – Mã: DMT 310

– Công Suất: 3 HP

– Cột Áp: 24.9 – 3.4m

– Lưu Lượng: 6 – 60m³/h

21,600,000 VNĐ
19 Máy bơm chìm Pentax DMT 400-4 Máy bơm chìm Pentax 400-4 – Mã: DMT 400-4

– Công Suất: 5.5 HP

– Cột Áp: 12.7 – 4m

– Lưu Lượng: 12 – 96m³/h

33,300,000 VNĐ
20 Máy bơm chìm Pentax DMT 560 Máy bơm chìm Pentax DMT 560 – Mã: DMT 560

– Công Suất: 5.5 HP

– Cột Áp: 27.5 – 8.9m

– Lưu Lượng: 6 – 78m³/h

31,900,000 VNĐ
21 Máy bơm chìm Pentax DMT 750-4 Máy bơm chìm Pentax 750-4 – Mã: DMT 750-4

– Công Suất: 7.5 HP

– Cột Áp: 16.2 – 2.6m

– Lưu Lượng: 12 – 180m³/h

48,890,000 VNĐ
22 Máy bơm chìm Pentax DMT 1000 Máy bơm chìm Pentax DMT 1000 – Mã: DMT 1000

– Công Suất: 10 HP

– Cột Áp: 34.9 – 2.1m

– Lưu Lượng: 6 – 144m³/h

51,690,000 VNĐ
MÁY BƠM LY TÂM
23 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CP 45 Máy bơm ly tâm Pentax CP 45 – Mã: CP 45

– Công Suất: 370W

– Cột Áp: 35 – 5.1m

– Lưu Lượng: 0.3 – 2.4m³/h

2,750,000 VNĐ
24 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CP 75 Máy bơm ly tâm Pentax CP 75 – Mã: CP 75

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 61 – 18m

– Lưu Lượng: 0.3 – 3m³/h

3,500,000 VNĐ
25 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CM 50 Máy bơm ly tâm Pentax CM 50 – Mã: CM 50

– Công Suất: 370W

– Cột Áp: 20.5 – 12m

– Lưu Lượng: 1.2 – 5.4m³/h

3,500,000 VNĐ
26 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CM 75 Máy bơm ly tâm Pentax CM 75 – Mã: CM 75

– Công Suất: 590W

– Cột Áp: 20.5 – 12m

– Lưu Lượng: 1.2 – 5.4m³/h

3,850,000 VNĐ
27 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CM 214 Máy bơm ly tâm Pentax CM 210 – Mã: CM 214

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 44.1 – 33.5m

– Lưu Lượng: 1.2 – 7.2m³/h

7,760,000 VNĐ
28 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CM 314 Máy bơm ly tâm Pentax CM 314 – Mã: CM 314

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 54.5 – 41.9m

– Lưu Lượng: 1.2 – 7.8m³/h

12,000,000 VNĐ
29 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT 100 Máy bơm ly tâm Pentax CMT 100 – Mã: CMT 100

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 32.5 – 25m

– Lưu Lượng: 1.2 – 5.4m³/h

4,050,000 VNĐ
30 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT 164 Máy bơm ly tâm Pentax CMT 160 – Mã: CMT 164

– Công Suất: 1100W

– Cột Áp: 39.3 – 29.5m

– Lưu Lượng: 1.2 – 6.6m³/h

7,060,000 VNĐ
31 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT 214 Máy bơm ly tâm Pentax CMT 210 – Mã: CMT 210

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 48.7 – 39.4m

– Lưu Lượng: 1.2 – 7.2m³/h

7,440,000 VNĐ
32 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT 314 Máy bơm ly tâm Pentax CMT 310 – Mã: CMT 310

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 54.5 – 41.9m

– Lưu Lượng: 1.2 – 7.8m³/h

9,800,000 VNĐ
33 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CMT 550 Máy bơm ly tâm Pentax CMT 550 – Mã: CMT 550

– Công Suất: 4000W

– Cột Áp: 56.5 – 42.5m

– Lưu Lượng: 3 – 21.1m³/h

15,210,000 VNĐ
34 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax PM 80 Máy bơm ly tâm Pentax PM 80 – Mã: PM 80

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 18 – 61m

– Lưu Lượng: 0.3 – 3m³/h

3,750,000 VNĐ
35 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax MB 200 Máy bơm ly tâm Pentax MB 200 – Mã: MB 200

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 42.1 – 26m

– Lưu Lượng: 2.4 – 9.6m³/h

7,110,000 VNĐ
36 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax MBT 200 Máy bơm ly tâm Pentax MBT 200 – Mã: MBT 200

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 42.1-26m

– Lưu Lượng: 2.4-9.6m³/h

7,450,000 VNĐ
37 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax MBT 300 Máy bơm ly tâm Pentax MBT 300 – Mã: MBT 300

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 48.4 – 25m

– Lưu Lượng: 2.4 – 12m³/h

7,800,000 VNĐ
38 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CAM 100 Máy bơm ly tâm Pentax CAM 100 – Mã: CAM 100

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 47 – 10m

– Lưu Lượng: 0.6 – 3.6m³/h

4,020,000 VNĐ
39 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CAMT 100 Máy bơm ly tâm Pentax CAMT 100 – Mã: CAMT 100

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 47-10m

– Lưu Lượng: 0.6-3.6m³/h

4,120,000 VNĐ
40 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax AP 100 Máy bơm ly tâm Pentax AP 100 – Mã: AP 100

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 40 – 18m

– Lưu Lượng: 0.18 – 2.1m³/h

7,000,000 VNĐ
41 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CRT 100 Máy bơm ly tâm Pentax CRT 100 – Mã: CRT 100

– Công Suất: 740W

– Cột Áp: 20 – 10.5m

– Lưu Lượng: 2.4 – 16.8m³/h

4,250,000 VNĐ
42 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CAB 150 Máy bơm ly tâm Pentax CAB 150 – Mã: CAB 150

– Công Suất: 1100W

– Cột Áp: 56.5 – 32m

– Lưu Lượng: 1.2 – 5.4m³/h

8,950,000 VNĐ
43 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CAB 200 Máy bơm ly tâm Pentax CAB 200 – Mã: CAB 200

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 56.5 – 34m

– Lưu Lượng: 1.2 – 6.6m³/h

9,000,000 VNĐ
44 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CH 160 Máy bơm ly tâm Pentax CH 160 – Mã: CH 160

– Công Suất: 1100W

– Cột Áp: 24.2 – 4m

– Lưu Lượng: 6 – 30m³/h

9,250,000 VNĐ
45 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CH 210 Máy bơm ly tâm Pentax CH 200 – Mã: CH 200

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 25.9 – 10.6m

– Lưu Lượng: 6 – 27m³/h

10,650,000 VNĐ
46 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CH 310 Máy bơm ly tâm Pentax CH 300 – Mã: CH 300

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 30.5 – 15.6m

– Lưu Lượng: 6 – 27m³/h

14,150,000 VNĐ
47 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 160 Máy bơm ly tâm Pentax CHT 160 – Mã: CHT 160

– Công Suất: 1100W

– Cột Áp: 24.2 – 4m

– Lưu Lượng: 6 – 30m³/h

8,940,000 VNĐ
48 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 210 Máy bơm ly tâm Pentax CHT 210 – Mã: CHT 210

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 28 – 8m

– Lưu Lượng: 6 – 30m³/h

10,330,000 VNĐ
49 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 310 Máy bơm ly tâm Pentax CHT 310 – Mã: CHT 310

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 32 – 13.5m

– Lưu Lượng: 6 – 30m³/h

13,840,000 VNĐ
50 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 400 Máy bơm ly tâm Pentax CHT 400 – Mã: CHT 400

– Công Suất:

– Cột Áp: 31.6 – 12.3m

– Lưu Lượng: 6 – 42m³/h

15,000,000 VNĐ
51 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT 550 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CHT550 – Mã: CHT 550

– Công Suất: 4000W

– Cột Áp: 37 – 19m

– Lưu Lượng: 6 – 42m³/h

16,150,000 VNĐ
52 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CS 200/3 Máy bơm ly tâm Pentax CS200/3 – Mã: CS 200/3

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 14.2-7.8m

– Lưu Lượng: 15-48m³/h

10,750,000 VNĐ
53 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CS 300/3 Máy bơm ly tâm Pentax CS 300/3 – Mã: CS 300/3

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 17.5-7.5m

– Lưu Lượng: 15-60m³/h

14,260,000 VNĐ
54 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 200/3 Máy bơm ly tâm Pentax CST 200/3 – Mã: CST 200/3

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 14.2-7.8m

– Lưu Lượng: 15-48m³/h

10,750,000 VNĐ
55 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 300/3 Máy bơm ly tâm Pentax CS 300/3 – Mã: CST 300/3

– Công Suất: 2200W

– Cột Áp: 17.5 – 7.5m

– Lưu Lượng: 15 – 60m³/h

13,940,000 VNĐ
56 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 400/3 Máy bơm ly tâm Pentax CST 400/3 – Mã: CST 400/3

– Công Suất: 3000W

– Cột Áp: 21.5 – 13.5m

– Lưu Lượng: 15 – 60m³/h

14,500,000 VNĐ
57 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CST 550/4 Máy bơm ly tâm Pentax CST 550/3 – Mã: CST 550/4

– Công Suất: 4000W

– Cột Áp: 17.3 – 10m

– Lưu Lượng: 36 – 96m³/h

15,690,000 VNĐ
58 Máy bơm ly tâm dân dụng đầu gang Pentax CBT 800 Máy bơm ly tâm Pentax CBT 800 – Mã: CBT 800

– Công Suất: 5500W

– Cột Áp: 76.4-36m

– Lưu Lượng: 6-30m³/h

26,500,000 VNĐ
59 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox Pentax U5S-120/4 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax U5S-120/4 – Mã: U5S-120/4

– Công Suất: 900W

– Cột Áp: 42.2 – 10.4m

– Lưu Lượng: 1.8-8.4m³/h

11,430,000 VNĐ
60 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox Pentax U5S-150/5 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax U5S 150/5 – Mã: U5S-150/5

– Công Suất: 1100W

– Cột Áp: 53.4 – 14m

– Lưu Lượng: 1.8-8.4m³/h

12,840,000 VNĐ
61 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox Pentax U5S-200/7 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax U5S-200/7 – Mã: U5S-200/7

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 75.5-21m

– Lưu Lượng: 1.8-8.4m³/h

14,280,000 VNĐ
62 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox Pentax U5S-120/4T Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax U5S-120/4T – Mã: U5S-120/4T

– Công Suất: 900W

– Cột Áp: 42.2-10.4m

– Lưu Lượng: 1.8-8.4m³/h

11,430,000 VNĐ
62  Máy bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox Pentax U5S-200/7T Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax U5S-200/7T – Mã: U5S-200/7T

– Công Suất: 1500W

– Cột Áp: 75.5-21m

– Lưu Lượng: 1.8-8.4m³/h

14,280,000 VNĐ
63 Máy bơm ly tâm đa tầng cánh đầu inox Pentax U7S-350/7T Máy bơm ly tâm đa tầng cánh Pentax U5S-350/7T – Mã: U7S-350/7T

– Công Suất: 3000W

– Cột Áp: 80.7-27.5m

– Lưu Lượng: 2.4-10.8m³/h

18,400,000 VNĐ
  •  Giá niêm yết có thể thay đổi theo thời gian

Trả lời