1. Các dòng sản phẩm máy bơm nước Ebara đang được Siêu Phong phân phối tại Việt Nam

  • Máy bơm chìm nước thải Ebara

2. Hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật các dòng sản phẩm máy bơm Pentax

STT Tên Sản Phẩm Hình Ảnh Thông Số Kỹ Thuật Giá
1 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST ONE MA – Mã: BEST ONE MA

– Công suất: 0,25 kw

– Cột áp: 8,3-1,8 m

– Lưu lượng: 20-170 lít/phút

6,561,000 VNĐ
2 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 – Mã: BEST 3

– Công suất: 0,75 kw

– Cột áp: 13,6-3,2 m

– Lưu lượng: 20-280 lít/phút

13,530,000 VNĐ
3 Máy bơm chìm nước thải BEST 3 MA Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 3 MA – Mã: BEST 3 MA

– Công suất: 0,75 kw

– Cột áp: 13,6-3,2 m

– Lưu lượng: 20-280 lít/phút

13,970,000 VNĐ
4 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 – Mã: BEST 4

– Công suất: 1,1 kw

– Cột áp: 17,4-4,6 m

– Lưu lượng: 20-330 lít/phút

15,343,000 VNĐ
5 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 MA Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 4 MA – Mã: BEST 4 MA

– Công suất: 1,1 kw

– Cột áp: 17,4-4,6 m

– Lưu lượng: 20-330 lít/phút

15,700,000 VNĐ
6 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 5 Máy bơm chìm nước thải Ebara BEST 5 – Mã: BEST 5

– Công suất: 1,5 kw

– Cột áp: 18,4-4,5 m

– Lưu lượng: 20-360 lít/phút

16,422,000 VNĐ
7 Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100 Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100 – Mã: RIGHT 100

– Công suất: 0,75 kw

– Cột áp: 9,5-2 m

– Lưu lượng: 40-300 lít/phút

9,713,000 VNĐ
8 Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100 MA Máy bơm chìm nước thải Ebara RIGHT 100 MA – Mã: RIGHT 100 MA

– Công suất: 0,75 kw

– Cột áp: 9,5-2 m

– Lưu lượng: 40-300 lít/phút

9,963,000 VNĐ
9 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100 – Mã: DW VOX 100

– Công suất: 0,74 kw

– Cột áp: 7,9-1,9 m

– Lưu lượng: 100-500 lít/phút

16,954,000 VNĐ
10 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100 MA Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 100 MA – Mã: DW VOX 100 MA

– Công suất: 0,74 kw

– Cột áp: 7,9-1,9 m

– Lưu lượng: 100-500 lít/phút

17,560,000 VNĐ
11 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 – Mã: DW VOX 150

– Công suất: 1,1 kw

– Cột áp: 10,2-2,1 m

– Lưu lượng: 100-600 lít/phút

18,814,000 VNĐ
12 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 MA Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 150 MA – Mã: DW VOX 150 MA

– Công suất: 1,1 kw

– Cột áp: 10,2-2,1 m

– Lưu lượng: 100-600 lít/phút

19,434,000 VNĐ
13 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 200 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 200 – Mã: DW VOX 200

– Công suất: 1,5 kw

– Cột áp: 12,5-1,6 m

– Lưu lượng: 100-700 lít/phút

20,430,000 VNĐ
14 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 300 Máy bơm chìm nước thải Ebara DW VOX 300 – Mã: DW VOX 300

– Công suất: 2,2 kw

– Cột áp: 15,7-3,6 m

– Lưu lượng: 100-800 lít/phút

23,162,000 VNĐ
15 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DL 51.5 – Mã: 65 DL 51.5

– Công suất: 1,5 kw

– Cột áp: 15,5-9,9 m

– Lưu lượng: 70-450 lít/phút

22,710,000 VNĐ
16 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DL 51.5 – Mã: 80 DL 51.5

– Công suất: 1,5 kw

– Cột áp: 12,2-3,3 m

– Lưu lượng: 200-950 lít/phút

22,890,000 VNĐ
17 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DL 52.2 – Mã: 80 DL 52.2

– Công suất: 2,2 kw

– Cột áp: 14,7-4,0 m

– Lưu lượng: 200-1200 lít/phút

25,140,000 VNĐ
18 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DL 53.7 – Mã: 80 DL 53.7

– Công suất: 3,7 kw

– Cột áp: 18,7-10,4 m

– Lưu lượng: 200-1200 lít/phút

28,300,000 VNĐ
19 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 53.7 – Mã: 100 DL 53.7

– Công suất: 3,7 kw

– Cột áp: 14,1-5,0 m

– Lưu lượng: 500-1900 lít/phút

30,250,000 VNĐ
20 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 511 – Mã: 100 DL 511

– Công suất: 11 kw

– Cột áp: 27,3-15,1 m

– Lưu lượng: 800-2600 lít/phút

64,560,000 VNĐ
21 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 515 – Mã: 100 DL 515

– Công suất: 15 kw

– Cột áp: 32-18,5 m

– Lưu lượng: 800-2800 lít/phút

89,960,000 VNĐ
22 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DL 518.5 – Mã: 100 DL 518.5

– Công suất: 18,5 kw

– Cột áp: 37,7-21,1 m

– Lưu lượng: 800-2800 lít/phút

136,110,000 VNĐ
23 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 55.5 – Mã: 150 DL 55.5

– Công suất: 5,5 kw

– Cột áp: 12,5-5,1 m

– Lưu lượng: 1000-3200 lít/phút

60,350,000 VNĐ
24 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 57.5 – Mã: 150 DL 57.5

– Công suất: 7,5 kw

– Cột áp: 17-7,7 m

– Lưu lượng: 1000-3400 lít/phút

65,580,000 VNĐ
25 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 511 – Mã: 150 DL 511

– Công suất: 11 kw

– Cột áp: 20,8-11,7 m

– Lưu lượng: 1200-3600 lít/phút

86,070,000 VNĐ
26 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 515 – Mã: 150 DL 515

– Công suất: 15 kw

– Cột áp: 27-15 m

– Lưu lượng: 1200-3800 lít/phút

98,200,000 VNĐ
27 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 518.5 – Mã: 150 DL 518.5

– Công suất: 18,5 kw

– Cột áp: 29,4-16,8 m

– Lưu lượng: 1200-4000 lít/phút

143,510,000 VNĐ
28 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 522 – Mã: 150 DL 522

– Công suất: 22 kw

– Cột áp: 34,5-18,8 m

– Lưu lượng: 1200-4200 lít/phút

186,750,000 VNĐ
29 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 530-C – Mã: 150 DL 530-C

– Công suất: 30 kw

– Cột áp: 35-27,4 m

– Lưu lượng: 1500-4000 lít/phút

233,280,000 VNĐ
30 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 537-C – Mã: 150 DL 537-C

– Công suất: 37 kw

– Cột áp: 38,6-30,2 m

– Lưu lượng: 1500-4200 lít/phút

274,990,000 VNĐ
31 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DL 545-C – Mã: 150 DL 545-C

– Công suất: 45 kw

– Cột áp: 43,5-34,6 m

– Lưu lượng: 1500-4400 lít/phút

300,880,000 VNĐ
32 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 55.5 – Mã: 200 DL 55.5

– Công suất: 5,5 kw

– Cột áp: 9,8-3,5 m

– Lưu lượng: 1000-4000 lít/phút

70,760,000 VNĐ
33 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 57.5 – Mã: 200 DL 57.5

– Công suất: 7,5 kw

– Cột áp: 12,5-6,5 m

– Lưu lượng: 1500-4500 lít/phút

74,410,000 VNĐ
34 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 511 – Mã: 200 DL 511

– Công suất: 11 kw

– Cột áp: 16,5-9,0 m

– Lưu lượng: 1500-5000 lít/phút

93,180,000 VNĐ
35 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 515 – Mã: 200 DL 515

– Công suất: 15 kw

– Cột áp: 20,1-11,5 m

– Lưu lượng: 2000-5500 lít/phút

103,720,000 VNĐ
36 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 518.5 – Mã: 200 DL 518.5

– Công suất: 18,5 kw

– Cột áp: 23,3-12,8 m

– Lưu lượng: 2000-5500 lít/phút

150,330,000 VNĐ
37 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 522 – Mã: 200 DL 522

– Công suất: 22 kw

– Cột áp: 29-15,1 m

– Lưu lượng: 2000-5500 lít/phút

199,680,000 VNĐ
38 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 530-C – Mã: 200 DL 530-C

– Công suất: 30 kw

– Cột áp: 32,2-16,7 m

– Lưu lượng: 2500-7000 lít/phút

235,930,000 VNĐ
39 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 537-C – Mã: 200 DL 537-C

– Công suất: 37 kw

– Cột áp: 35,8-19,1 m

– Lưu lượng: 2500-7500 lít/phút

277,640,000

VNĐ

40 Máy bơm chìm nước thải Ebara 200 DL 545-C – Mã: 200 DL 545-C

– Công suất: 45 kw

– Cột áp: 40,5-22,5 m

– Lưu lượng: 2500-8000 lít/phút

303,530,000 VNĐ
41 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 57.5 -Mã: 250 DL 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 10,1 – 3 m

– Lưu lượng: 2000 – 6500 lít/phút

81,760,000 VNĐ
42 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 511 -Mã: 250 DL 511

– Công suất: 11HP

– Cột áp: 15,5 – 5 m

– Lưu lượng: 2000 – 7000 lít/phut

102,190,000 VNĐ
43 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 515 -Mã: 250 DL 515

– Công suất: 15HP

– Cột áp: 19,5 – 6 m

– Lưu lượng: 2000 – 7500 lít/phút

116,950,000 VNĐ
44 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 518.5 -Mã: 250  DL 518.5

– Công suất: 18.5HP

– Cột áp: 22,2 – 7,3 m

– Lưu lượng: 2000 – 7500 lít/phút

179,980,000 VNĐ
45 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 522 -Mã: 250 DL 522

– Công suất: 22HP

– Cột áp: 23,2 – 6,9 m

– Lưu lượng: 2000 – 8500 lít/phút

218,710,000 VNĐ
46 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 530-C -Mã: 250 DL 530-C

– Công suất: 30HP

– Cột áp: 28,2 – 10 m

– Lưu lượng: 3000 – 10000 lít/phút

283,040,000 VNĐ
47 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 537-C -Mã: 250 DL 537-C

– Công suất: 37HP

– Cột áp: 33,8 – 15 m

– Lưu lượng: 3000 – 10500 lít/phút

308,490,000 VNĐ
48 Máy bơm chìm nước thải Ebara 250 DL 545-C -Mã: 250 DL 545-C

– Công suất: 45HP

– Cột áp: 37,7 – 17 m

– Lưu lượng: 3000 – 11000 lít/phút

333,770,000 VNĐ
49 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 511 -Mã: 300 DL 511

– Công suất: 11HP

– Cột áp: 7 – 3,3 m

– Lưu lượng: 3000 – 9000 lít/phút

130,580,000 VNĐ
50 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 515 -Mã: 300 DL 515

– Công suất: 15HP

– Cột áp: 9,9 – 4,2 m

– Lưu lượng: 3000 – 11000 lít/phút

149,220,000 VNĐ
51 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 518.5 -Mã: 300 DL 518.5

– Công suất: 18.5HP

– Cột áp: 12,8 – 4,8 m

– Lưu lượng: 3000 – 11000 lít/phút

204,200,000 VNĐ
52 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 522 -Mã: 300 DL 522

– Công suất: 22HP

– Cột áp: 15,5 – 6,4 m

– Lưu lượng: 3000 – 12000 lít/phút

246,760,000 VNĐ
53 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 530-C -Mã: 300 DL 530-C

– Công suất: 30HP

– Cột áp: 26,5 – 7,5 m

– Lưu lượng: 4000 – 11000 lít/phút

285,070,000 VNĐ
54 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 537-C -Mã: 300 DL 537-C

– Công suất: 37HP

– Cột áp: 31,2 – 10 m

– Lưu lượng: 4000 – 12000 lít/phút

310,520,000 VNĐ
55 Máy bơm chìm nước thải Ebara 300 DL 545-C -Mã: 300 DL 545-C

– Công suất: 45HP

– Cột áp: 35 – 11,3 m

– Lưu lượng: 4000 – 13000 lít/phút

335,800,000 VNĐ
56 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DLB 55.5 không phao -Mã: 100 DLB 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 16 – 8,8 m

– Lưu lượng: 600 – 2200 lít/phút

48,270,000 VNĐ
57 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DLB 57.5 không phao -Mã: 100 DLB 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 20,8 – 11,4 m

– Lưu lượng: 600 – 2400 lít/phút

51,940,000 VNĐ
58 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 LDC 55.5 -Mã: 80 LDC 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 21,1 – 12,3 m

– Lưu lượng: 400 – 1600 lít/phút

46,710,000 VNĐ
59 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 LDC 57.5 -Mã: 80 LDC 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 26,5 – 15,3 m

– Lưu lượng: 400 – 1800 lít/phút

48,820,000 VNĐ
60 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DLC 55.5 -Mã: 100 DLC 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 21,1 – 13,2 m

– Lưu lượng: 400 – 1600 lít/phút

48,090,000 VNĐ
61 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DLC 57.5 -Mã: 100 DLC 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 26,5 – 15,3 m

– Lưu lượng: 400 – 1800 lít/phút

50,490,000 VNĐ
62 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 52.2 -Mã: 80 DML 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 11,2 – 4 m

– Lưu lượng: 200 – 1600 lít/phút

30,740,000 VNĐ
63 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 53.7 -Mã: 80 DML 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 15,5 – 7,9 m

– Lưu lượng: 200 – 1600 lít/phút

33,810,000 VNĐ
64 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 53.7 -Mã: 100 DML 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 13,5 – 9,4 m

– Lưu lượng: 500 – 2400 lít/phút

– VNĐ
65 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 55.5 -Mã: 80 DML 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 17,9 – 8,5 m

– Lưu lượng: 500 – 2400 lít/phút

45,570,000 VNĐ
66 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 57.5 -Mã: 80 DML 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 20,6 – 12,1 m

– Lưu lượng: 500 – 2400 lít/phút

49,190,000 VNĐ
67 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 511 -Mã: 80 DML 511

– Công suất: 11HP

– Cột áp: 27,5 – 17,5 m

– Lưu lượng: 500 – 2500 lít/phút

62,970,000 VNĐ
68 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 515 -Mã: 80 DML 515

– Công suất: 15HP

– Cột áp: 33,5 – 23,4 m

– Lưu lượng: 500 – 2500 lít/phút

68,590,000 VNĐ
69 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DML 522 -Mã: 80 DML 522

– Công suất: 22HP

– Cột áp: – m

– Lưu lượng: –  lít/phút

100,200,000 VNĐ
70 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 53.7 -Mã: 100 DML 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 13,5 – 9,4 m

– Lưu lượng: 500 – 2400 lít/phút

35,080,000 VNĐ
71 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 55.5 -Mã: 100 DML 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 17,9 – 8,5 m

– Lưu lượng: 500 – 2400 lít/phút

46,830,000 VNĐ
72 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 57.5 -Mã: 100 DML 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 20,6 – 12,1 m

– Lưu lượng: 500 – 2400 lít/phút

50,550,000 VNĐ
73 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 511 -Mã: 100 DML 511

– Công suất: 11HP

– Cột áp: 27,5 – 17,5  m

– Lưu lượng: 500 – 2500 lít/phút

64,690,000 VNĐ
74 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 515 -Mã: 100 DML 515

– Công suất: 15HP

– Cột áp: 33,5 – 23,4 m

– Lưu lượng: 500 – 2500 lít/phút

70,610,000 VNĐ
75 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DML 522 -Mã: 100 DML 522

– Công suất: 22HP

– Cột áp: 38,5 – 28 m

– Lưu lượng: 500 – 2500 lít/phút

103,140,000 VNĐ
76 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DML 55.5 -Mã: 150 DML 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 14,9 – 3,9  m

– Lưu lượng: 1000 – 3400 lít/phút

49,650,000 VNĐ
77 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DML 57.5 -Mã: 150 DML 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 18 – 4 m

– Lưu lượng: 1000 – 4000 lít/phút

53,350,000 VNĐ
78 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DML 511 -Mã: 150 DML 511

– Công suất: 11HP

– Cột áp: 25,2 – 5,4 m

– Lưu lượng: 1000 – 4500 lít/phút

67,530,000 VNĐ
79 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DML 515 -Mã: 150 DML 515

– Công suất: 15HP

– Cột áp: 31,3 – 8,6 m

– Lưu lượng: 1000 – 5000 lít/phút

73,330,000 VNĐ
80 Máy bơm chìm nước thải Ebara 150 DML 522 -Mã: 150 DML 522

– Công suất: 22HP

– Cột áp: 36,4 – 10,5 m

– Lưu lượng: 1000 – 5500 lít/phút

105,840,000 VNĐ
81 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVS 5.75 -Mã: 50 DVS 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 15 – 9 m

– Lưu lượng: 35 – 200 lít/phút

11.590,000 VNĐ
82 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVS 51.5 -Mã: 50 DVS 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 18,8 – 10,7 m

– Lưu lượng: 100 – 300 lít/phút

13,660,000 VNĐ
83 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 5.75 -Mã: 65 DVS 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 9,2 – 4,1  m

– Lưu lượng: 200 – 400 lít/phut

13,350,000 VNĐ
84 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 51.5 -Mã: 65 DVS 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 15,8 – 5,3 m

– Lưu lượng: 150 – 550 lít/phút

15,260,000 VNĐ
85 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 52.2 -Mã: 65 DVS 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 17,5 – 6,6 m

– Lưu lượng: 200 – 750 lít/phút

22,760,000 VNĐ
86 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVS 53.7 -Mã: 65 DVS 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 23 – 6,9 m

– Lưu lượng: 200 – 1000 lít/phút

24,570,000 VNĐ
87 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DVS 5.75 -Mã: 80 DVS 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 13 – 3,3 m

– Lưu lượng: 100 – 350 lít/phút

13,720,000 VNĐ
88 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DVS 51.5 -Mã: 80 DVS 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 15,8 – 5,3 m

– Lưu lượng: 150 – 550 lít/phút

15,860,000 VNĐ
89 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DVS 52.2 -Mã: 80 DVS 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 17,5 – 6,6 m

– Lưu lượng: 200 – 750 lít/phút

23,070,000 VNĐ
90 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DVS 53.7 -Mã: 80 DVS 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 23 – 6,9 m

– Lưu lượng: 200 – 1000 lít/phút

25,810,000 VNĐ
91 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSA 5.75 -Mã: 50 DVSA 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 15 – 9 m

– Lưu lượng: 35 – 200 lít/phút

14,327,000 VNĐ
92 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSA 51.5 -Mã: 50 DVSA 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 18,8 – 10,7 m

– Lưu lượng: 100 – 300 lít/phút

17,845,000 VNĐ
93 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSA 5.75 -Mã: 65 DVSA 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 9,2 – 4,1 m

– Lưu lượng: 200 – 400 lít/phút

15,727,000 VNĐ
94 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSA 51.5 -Mã: 65 DVSA 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 15,8 – 5,3 m

– Lưu lượng: 150 – 550lít/phút

19,455,000 VNĐ
95 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSJ 5.75 -Mã: 50 DVSJ 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 15 – 9 m

– Lưu lượng: 35 – 200 lít/phút

16,100,000 VNĐ
96 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DVSJ 51.5 -Mã: 50 DVSJ 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 18,8 – 10,7 m

– Lưu lượng: 100 – 300 lít/phút

18,882,000 VNĐ
97 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSJ 5.75 -Mã: 65 DVSJ 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 9,2 – 4,1 m

– Lưu lượng: 200 – 400 lít/phút

17,536,000 VNĐ
98 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DVSJ 51.5 -Mã: 65 DVSJ 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 15,8 – 5,3 m

– Lưu lượng: 150 – 550lít/phút

20,536,000 VNĐ
99 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DF 51.5 -Mã: 65 DF 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 17,5 – 6,6 m

– Lưu lượng: 150 – 600 lít/phút

22,710,000 VNĐ
100 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DF 51.5 -Mã: 80 DF 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 9,1 – 3 m

– Lưu lượng: 400 – 800 lít/phút

22,760,000 VNĐ
101 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DF 52.2 -Mã: 80 DF 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 20,8 – 8,3 m

– Lưu lượng: 200 – 700 lít/phút

24,680,000 VNĐ
102 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DF 53.7 -Mã: 80 DF 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 26,3 – 9,9 m

– Lưu lượng: 250 – 950 lít/phút

27,830,000 VNĐ
103 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DF 53.7 -Mã: 100 DF 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 25 – 6,6 m

– Lưu lượng: 200 – 1000 lít/phút

29,640,000 VNĐ
104 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DF 55.5 -Mã: 100 DF 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 30,7 – 11,6 m

– Lưu lượng: 300 – 1250 lít/phút

48,610,000 VNĐ
105 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DF 57.5 -Mã: 100 DF 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 37 – 13,2 m

– Lưu lượng: 400 – 1400 lít/phút

52,260,000 VNĐ
106 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DFA 51.5 -Mã: 65 DFA 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 17,5 – 6,6 m

– Lưu lượng: 150 – 600 lít/phút

26,745,000 VNĐ
107 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFA 51.5 -Mã: 80 DFA 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 9,1 – 3 m

– Lưu lượng: 400 – 800 lít/phút

26,900,000 VNĐ
108 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFA 52.2 -Mã: 80 DFA 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 20,8 – 8,3 m

– Lưu lượng: 200 – 700 lít/phút

30,418,000 VNĐ
109 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFA 53.7 -Mã: 80 DFA 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 26,3 – 9,9 m

– Lưu lượng: 250 – 950 lít/phút

33,627,000 VNĐ
110 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DFA 53.7 -Mã: 100 DFA 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 14,1 – 5 m

– Lưu lượng: 500 – 1900 lít/phút

47,336,000 VNĐ
111 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DFJ 51.5 -Mã: 65 DFJ 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 17,5 – 6,6 m

– Lưu lượng: 150 – 600 lít/phút

27,836,000 VNĐ
112 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFJ 51.5 -Mã: 80 DFJ 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 9,1 – 3 m

– Lưu lượng: 400 – 800 lít/phút

27,991,000 VNĐ
113 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFJ 52.2 -Mã: 80 DFJ 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 20,8 – 8,3 m

– Lưu lượng: 200 – 700 lít/phút

31,573,000 VNĐ
114 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DFJ 53.7 -Mã: 80 DFJ 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 26,3 – 9,9 m

– Lưu lượng: 250 – 950 lít/phút

34,764,000 VNĐ
115 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DFJ 53.7 -Mã: 100 DFJ 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 14,1 – 5 m

– Lưu lượng: 500 – 1900 lít/phút

58,909,000 VNĐ
116 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DS 5.75 -Mã: 50 DS 5.75

– Công suất: 0.75HP

– Cột áp: 18 – 6,5 m

– Lưu lượng: 100 – 300 lít/phút

12,610,000 VNĐ
117 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DS 51.5 -Mã: 50 DS 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 22,3 – 8,5 m

– Lưu lượng: 100 – 400 lít/phút

14,330,000 VNĐ
118 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DS 52.2 -Mã: 50 DS 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 25,2 – 9,4 m

– Lưu lượng: 150 – 550 lít/phút

25,450,000 VNĐ
119 Máy bơm chìm nước thải Ebara 50 DS 53.7 -Mã: 50 DS 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 35,3 – 18,6 m

– Lưu lượng: 150 – 600 lít/phút

28,710,000 VNĐ
120 Máy bơm chìm nước thải Ebara 65 DS 51.5 -Mã: 65 DS 51.5

– Công suất: 1.5HP

– Cột áp: 17,5 – 6,6 m

– Lưu lượng: 150 – 600 lít/phút

16,120,000 VNĐ
121 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DS 52.2 -Mã: 80 DS 52.2

– Công suất: 2.2HP

– Cột áp: 20,8 – 8,3 m

– Lưu lượng: 200 – 700 lít/phút

27,120,000 VNĐ
122 Máy bơm chìm nước thải Ebara 80 DS 53.7 -Mã: 80 DS 53.7

– Công suất: 3.7HP

– Cột áp: 26,3 – 9,9 m

– Lưu lượng: 250 – 950 lít/phút

29,840,000 VNĐ
123 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DS 55.5 -Mã: 100 DS 55.5

– Công suất: 5.5HP

– Cột áp: 30,7 – 11,6 m

– Lưu lượng: 300 – 1250 lít/phút

43,770,000 VNĐ
124 Máy bơm chìm nước thải Ebara 100 DS 57.5 -Mã: 100 DS 57.5

– Công suất: 7.5HP

– Cột áp: 37 – 13,2 m

– Lưu lượng: 400 – 1400 lít/phút

46,300,000 VNĐ