Dự án: Pho Nui Hotel

Hạng mục: Cấp nước sinh hoạt

Dự án Pho Nui Hotel Siêu Phong