Dự án: Công ty TNHH dệt may Rise Sun Hồng Kông

Hạng mục: Hệ thống nước nóng trung tâm

Dự án công ty TNHH dệt may Rise Sun Hồng Kông Siêu Phong

Dự án công ty TNHH dệt may Rise Sun Hồng Kông Siêu Phong