Dự án: Công ty cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến

Hạng mục: Bơm cấp nước sinh hoạt

Dự án Công ty TNHH TM XNK Siêu Phong