Dự án: Chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ bộ công an

Hạng mục: Cấp thoát nước sinh hoạt

Dự án chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ bộ công an Siêu Phong

Dự án chung cư nhà ở xã hội cán bộ chiến sỹ bộ công an Siêu Phong