Dự án: Bệnh viện nhi đồng 2

Hạng mục: Hệ thống nước nóng trung tâm

Dự án bệnh viện nhi đồng 2 Siêu Phong

Dự án bệnh viện nhi đồng 2 Siêu Phong