Bình tích áp Varem

Bình tích áp Varem

Bình tích áp Varem

Các dòng sản phẩm bình tích áp Varem đang có tại thị trường Việt Nam

Xem thêm: Bình tích áp Varem – Thông tin và bảng giá MỚI NHẤT

Hình ảnh sản phẩm, thông số kỹ thuật của bình tích áp Varem

STT Tên Sản Phẩm Hình Ảnh Thông Số Kỹ Thuật Giá
BÌNH TÍCH ÁP 8 BAR
1 Bình tích áp Varem 24l 8 bar Bình tích áp Varem 24l 8 bar – Code: S2024361CS000000
– Thể tích: 24 lít
– Áp lực (max): 8 bar (8kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 351 x 347 (mm)
791,800 VNĐ
BÌNH TÍCH ÁP 10 BAR
2 Bình tích áp Varem 20l 10 bar Bình tích áp Varem 20l 10 bar – Code: S2H20361CS0BP000
– Thể tích: 20 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 274 x 497 (mm)
885,960 VNĐ
3 Bình tích áp Varem 60l 10 bar Bình tích áp Varem 60l 10 bar – Code: US060361CS000000
– Thể tích: 60 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 379 x 815 (mm)
2,531,620 VNĐ
4 Bình tích áp Varem 100l 10 bar Bình tích áp Varem 100l 10 bar – Code: US100361CS000000
– Thể tích: 100 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 450 x 910 (mm)
4,367,740 VNĐ
5 Bình tích áp Varem 200l 10 bar Bình tích áp Varem 200l 10 bar – Code: US200461CS000000
– Thể tích: 200 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 554 x 1213 (mm)
7,469,670 VNĐ
6 Bình tích áp Varem 300l 10 bar Bình tích áp Varem 300l 10 bar – Code: US300461CS000000
– Thể tích: 300 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 624 x 1373 (mm)
9,495,180 VNĐ
7 Bình tích áp Varem 500l 10 bar Bình tích áp Varem 500l 10 bar – Code: US500461CS000000
– Thể tích: 500 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc:
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 775 x 1460 (mm)
14,970,370 VNĐ
8 Bình tích áp Varem 750l 10 bar Bình tích áp Varem 750l 10 bar – Code: S3750461CS000000
– Thể tích: 750 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 786x 1925 (mm)
28,833,290 VNĐ
9 Bình tích áp Varem 1000l 10 bar Bình tích áp Varem 1000l 10 bar – Code: S3N10H61CS000000
– Thể tích: 1000 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 2′ (inch)
– Kích thước: 933 x 1912 (mm)
47,508,000 VNĐ
10 Bình tích áp Varem 1500l 10 bar Bình tích áp Varem 1500l 10 bar – Code: S3N15H61CS000000
– Thể tích: 1500 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 2′ (inch)
– Kích thước: 1150 x 2083 (mm)
63,301,200 VNĐ
11 Bình tích áp Varem 2000l 10 bar Bình tích áp Varem 2000l 10 bar – Code: S3N20H61CS000000
– Thể tích: 2000 lít
– Áp lực (max): 10 bar (10kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 2′ (inch)
– Kích thước: 1280 x 2241 (mm)
129,767,460 VNĐ
BÌNH TÍCH ÁP 16 BAR
12 Bình tích áp Varem 50l 16 bar Bình tích áp Varem 50l 16 bar – Code: S5050361CS000000
– Thể tích: 50 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 379 x 759 (mm)
4,747,590 VNĐ
13 Bình tích áp Varem 100l 16 bar Bình tích áp Varem 100l 16 bar – Code: S5100361CS000000
– Thể tích: 100 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 453 x 915 (mm)
7,912,650 VNĐ
14 Bình tích áp Varem 200l 16 bar Bình tích áp Varem 200l 16 bar – Code: S5200461CS000000
– Thể tích: 200 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 556 x 1218 (mm)
13,483,070 VNĐ
15 Bình tích áp Varem 300l 16 bar Bình tích áp Varem 300l 16 bar – Code: S5300461CS000000
– Thể tích: 300 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 626 x 1373 (mm)
16,426,640 VNĐ
16 Bình tích áp Varem 500l 16 bar Bình tích áp Varem 500l 16 bar – Code: S5500461CS000000
– Thể tích: 500 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 777 x 1457 (mm)
26,649,420 VNĐ
17 Bình tích áp Varem 750l 16 bar Bình tích áp Varem 750l 16 bar – Code: S5750461CS000000
– Thể tích: 750 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’1/2 (inch)
– Kích thước: 790 x 1925 (mm)
34,815,660 VNĐ
18 Bình tích áp Varem 1000l 16 bar Bình tích áp Varem 1000l 16 bar – Code: S5N10H61CS000000
– Thể tích: 1000 lít
– Áp lực (max): 16 bar (16kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 2′ (inch)
– Kích thước: 945 x 1912 (mm)
56,971,080 VNĐ
BÌNH TÍCH ÁP 25 BAR
19 Bình tích áp Varem 100l 25 bar Bình tích áp Varem 100l 25 bar – Code: S8100361CS000000
– Thể tích: 100 lít
– Áp lực (max): 25 bar (25kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1′ (inch)
– Kích thước: 450 x 990 (mm)
12,870,000 VNĐ
20 Bình tích áp Varem 200l 25 bar Bình tích áp Varem 200l 25 bar – Code: S8200V61CS000000
– Thể tích: 200 lít
– Áp lực (max): 25 bar (25kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’3/4 (inch)
– Kích thước: 600 x 1120 (mm)
23,595,000 VNĐ
21 Bình tích áp Varem 300l 25 bar Bình tích áp Varem 300l 25 bar – Code: S8300V61CS000000
– Thể tích: 300 lít
– Áp lực (max): 25 bar (25kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’3/4 (inch)
– Kích thước: 640 x 1230 (mm)
25,740,000 VNĐ
22 Bình tích áp Varem 500l 25 bar Bình tích áp Varem 500l 25 bar – Code: S8500V61CS000000
– Thể tích: 500 lít
– Áp lực (max): 25 bar (25kg/cm²)
– Màu sắc: Đỏ
– Đầu nối ren: 1’3/4 (inch)
– Kích thước: 750 x 1500 (mm)
35,392,500 VNĐ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *